Η Αγορά μας

Ο πραγματικός πελάτης μας είναι ο καταναλωτής. Εταιρεία και καταναλωτής χρησιμοποιούν τον ίδιο χώρο, δηλαδή το κατάστημα, όπου η εταιρεία πουλάει και εκείνος αγοράζει.

Η εταιρεία μας να γνωρίζει τόσο καλά το καταναλωτικό κοινό, όσο και την αγορά στην οποία κινείται.

Τα κυριότερα σημεία στα οποία πουλάμε τα προϊόντα που αντιπροσωπεύουμε, τα έχουμε κατηγοριοποιήσει, προκειμένου να παρακολουθούμε στατιστικώς καλύτερα την πορεία τους, ως εξής:

National Accounts:

- Οι εθνικές αλυσίδες στην περιοχή μας.

Key Account 1 :

- Οι 10 μεγαλύτεροι πελάτες της εταιρείας μας, στην περιοχή ευθύνης.

Key Account 2 :

- Οι υπόλοιποι πελάτες της εταιρείας μας, οι οποίοι ανήκουν σε ομίλους αγορών.

Λιανική:

- Η Λιανική αποτελείται από απλούς και ανένταχτους σε ομίλους πελάτες.

Χονδρεμπόριο:

- Πελάτες χονδρικής ή πελάτες που εξυπηρετούν Catering / Food Service σημεία.

Κοινωφελή Ιδρύματα:

- Ιδρύματα της περιοχής, δημοσίου ή μη ενδιαφέροντος, που εξυπηρετούν κοινωφελή σκοπό.