Οι Συνεργασίες μας

Η εταιρεία ΓΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΟΕ συνεργάζεται με τις εξής εταιρείες στους τομείς της αντιπροσώπευσης, εμπορίας και διανομής:

 • KRAFT FOODS ΕΛΛΑΣ ΑΕ
 • ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕΤ
 • Γ. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΑΕ
 • Π. Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ
 • ΓΙΩΤΗΣ ΑΕ
 • ΖΥΜΑΙ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΝΙΚΟΓΛΟΥ ΑΕ (ZANAE)
 • CREDIN ΕΛΛΑΣ ΑΕ
 • ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΣΕΠΕΠ
 • GENERAL MILLS ΕΛΛΑΣ ΑΕ
 • MCCAIN ΕΛΛΑΣ ΑΕ
 • ΚΑΛΛΟΝΗ ΑΕ
 • ΠΕΡΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΛΛΑΣ ΕΠΕ

Συγκεκριμένα, η εταιρεία μας χρησιμοποιεί τέσσερις διαφορετικούς τρόπους διαχείρισης συνεργασιών με αυτές τις εταιρείες, που έχουν οριστεί από τα αντίστοιχα μεταξύ τους συμφωνητικά:

 • Μέσω Εναπόθεσης
 • Επί Παρακαταθήκη
 • Με Τριγωνική Πώληση
 • Μέσω Εμπορίας