Οι Άνθρωποι μας

Το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολεί η ΓΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΟΕ ανέρχεται συνολικά στα 17 άτομα. Ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους και τους τομείς στους οποίους έχει κατανεμηθεί, το προσωπικό της εταιρείας καταγράφεται ως εξής: